Untitled Document

TARA EIENDOM

TARA EIENDOM V/SIVILINGENIØR OVE J. NITTER BLE ETABLERT I 2003 OG ER EIET OG DREVET AV OVE J. NITTER. FORETAKET ER REGISTRERT I BRØNNØYSUNDREGISTRENE OG HAR KONTOR I TRONDHEIM.

FORETAKET HAR SIN HOVEDGESKJEFT INNEN EIENDOMSUTVIKLING.

TARA EIENDOM ER OGSÅ EIENDOMSBESITTER OG LEIER UT FAST EIENDOM I TRONDHEIM.

TARA EIENDOM UTFØRER OGSÅ ARKITEKTTJENESTER OG RÅDGIVNINGSTJENESTER INNENFOR BYGGE & ANLEGGSFAGENE.

Vennlig hilsen
Sivilingeniør

Ove Jonny Nitter