Untitled Document

TARA ENTREPENØR

TARA ENTREPRENØR AS BLE ETABLERT I 2010 OG ER EIET OG DREVET AV SIVILINGENIØR OVE J. NITTER. FREM TIL 2011 BLE BYGGEARBEIDER UTFØRT AV TARA EIENDOM, SOM BLE STARTET I 2003 (SE OVER), TARA EIENDOM VIL NÅ KONSENTRERE SEG MEST OM EIENDOMSUTVIKLING OG UTLEIE AV EIENDOM. FORETAKET ER REGISTRERT I BRØNNØYSUNDREGISTRENE OG HAR KONTOR I TRONDHEIM.

FORETAKET HAR SIN HOVEDGESKJEFT INNEN UTFØRELSE AV ENTREPRENØRTJENESTER FOR BYGGEBRANSJEN OG DA I HOVEDSAK I TRONDHEIMSOMRÅDET OG TRØNDELAGSFYLKENE.

TARA ENTREPRENØR AS UTFØRER OGSÅ TOTALENTREPRISER DER PROSJEKTERING INNGÅR I TILLEGG TIL UTFØRELSEN AV ARBEIDENE.

TARA ENTREPRENØR AS UTFØRER OGSÅ ARKITEKTTJENESTER OG RÅDGIVNINGSTJENESTER INNENFOR BYGGE & ANLEGGSFAGENE.

VI HÅPER AT DERE TAR KONTAKT MED OSS FOR EN PRAT OM DERES BYGGE –PLANER. VI LOVER Å GI DERE SÅ GOD SERVICE SOM VI OVERHODE KAN.

Vennlig hilsen
TARA ENTREPRENØR AS
Daglig leder

Ove Jonny Nitter